1TH Podstawy Mechatroniki

1. Lekcja organizacyjna:
1. Wprowadzenie do mechtroniki
2. Wprowadzenie do elektrotechniki:
3. Produkcja prądu elektrycznego:
4. Podstawy układów mechanicznych:
5. Ogólna budowa układów mechatronicznych:
6. Przekładnie ruchu silników
7. Przekładnie obrotowe o stałym przełożeniu:
8. Przekładnie liniowe o stałym przełożeniu:
9. Przekładnie nastawialne:
10. Przekładnie krzywkowe
11. Wprowadzenie do mechaniki technicznej.
12. Wprowadzenie do graficznych metod rozwiązywania układów sił.
12. Dodawanie i odejmowanie wektorów sił.


DZIAŁ KOMUNIKACJA KOMPUTEROWA

xx. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.
xx. Adresowanie IP
xx. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.