1TH Podstawy Mechatroniki

1. Lekcja organizacyjna:
1. Wprowadzenie do mechtroniki
2. Wprowadzenie do elektrotechniki:
3. Produkcja prądu elektrycznego:
4. Podstawy układów mechanicznych:
5. Ogólna budowa układów mechatronicznych:
6. Przekładnie ruchu silników
7. Przekładnie obrotowe o stałym przełożeniu:
8. Przekładnie liniowe o stałym przełożeniu:
9. Przekładnie nastawialne:
10. Przekładnie krzywkowe
11. Wprowadzenie do mechaniki technicznej.
12. Wprowadzenie do graficznych metod rozwiązywania układów sił.
13. Dodawanie i odejmowanie wektorów sił.
14. Wykreślne wyznaczanie wypadkowej układu sił.
15. Analityczne rozwiązywanie płaskich układów sił.
16. Podstawy trygonometri w wyliczeniach belek.
17. Zadanie .
18. Wprowadzenie do wytrzymałości.
19. Transformator budowa.
20. Zasilacz.
21. Zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe .
22. Zabezpieczenia przeciporażeniowe .
23. Akumulatory i baterie .
24. Napędy elektryczne.
25. Silniki indukcyjne asynchroniczne .
26. Przyłączenie silnika trójfazowego do zasilania.
27. Rozruch silnika trójfazowego.
28. Strowanie prędkością silnikó klatkowych.
29. Podłączanie silników trójfazowych do jednej fazy.
30. Silniki liniowe.
31. Silniki synchroniczne.
32. Silniki jednofazowe prądu przemiennego.
33. Silniki prądu stałego.


DZIAŁ KOMUNIKACJA KOMPUTEROWA

xx. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.
xx. Adresowanie IP
xx. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.
xx. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.
xx. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.
xx. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.