KL 2 Podstawy Mechatroniki

0. Lekcja organizacyjna:
1.Podstawowe pojęcia o sygnałach logicznych i cyfrowych
2.Systemy liczbowe.
3.Bramki logiczne
4.Układy scalone
5.Kodowanie
6.Metody wyliczania kodu GRAYA
7.Minimalizacja liczby bramek w układach kombinacyjnych
8.Przykłady wykorzystania metody Karnaugcha.
9.Układy sterowania sekwencyjnego.
10.Przerzutnik D latch.
11.Przerzutnik J-K
12.Licznik asynchroniczny i synchroniczny.
13.Rejestry.
14.Multiplekser i demultiplekser
15.Przetwarzanie analogowo–cyfrowe.
16.Pamięć w układach z jednostką centralną
17.Mikroprocesory