KL 2 Podstawy Mechatroniki

0. Lekcja organizacyjna:
1.Podstawowe pojęcia o sygnałach logicznych i cyfrowych
2.Systemy liczbowe.
3.Bramki logiczne
4.Układy scalone
5.Kodowanie
6.Metody wyliczania kodu GRAYA
7.Minimalizacja liczby bramek w układach kombinacyjnych
8.Przykłady wykorzystania metody Karnaugcha.
9.Układy sterowania sekwencyjnego.
10.Przerzutnik D latch.
11.Przerzutnik J-K
12.Licznik asynchroniczny i synchroniczny.
13.Rejestry.
14.Multiplekser i demultiplekser
15.Przetwarzanie analogowo–cyfrowe.
16.Pamięć w układach z jednostką centralną
17.Mikroprocesory
18.Wstęp do mechaniki technicznej.
19. Wprowadzenie do graficznych metod rozwiązywania układów sił.
20. Dodawanie i odejmowanie wektorów sił.
21. Wykreślne wyznaczanie wypadkowej układu sił.
22. Analityczne rozwiązywanie płaskich układów sił.
23. Podstawy trygonometri w wyliczeniach belek.
24. Zadanie .
25. Wprowadzenie do wytrzymałości.
26. Transformator budowa.
27. Zasilacz.
28. Zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe .
29. Zabezpieczenia przeciporażeniowe .
30. Akumulatory i baterie .
31. Napędy elektryczne .
32. Silnik indukcyjny asynchroniczny.
33. Przyłączenie silnika trójfazowego do zasilania.
34. Rozruch silnika trójfazowego.
35. Strowanie prędkością silnikó klatkowych.
36. Podłączanie silników trójfazowych do jednej fazy.
37. Silniki liniowe.
38. Silniki synchroniczne.
39. Silniki jednofazowe prądu przemiennego.
40. Silniki prądu stałego.