Zadania egzaminacyjne z PLC

. Zadanie z licznikiem na wyświetlanie sekwencji led.
. ZAD 000 . ZAD 001 . ZAD 002 . ZAD 003 . ZAD 004 . ZAD 005
. ZAD 006 . ZAD 007 . ZAD 008 . ZAD 009 . ZAD 010 . ZAD 011
. ZAD 012 . ZAD 013 . ZAD 014 . ZAD 015 . ZAD 016 . ZAD 017
. ZAD 018 . ZAD 019 . ZAD 020 . ZAD 021 . ZAD 022 . ZAD 023
. ZAD 024 . ZAD 025 . ZAD 026 . ZAD 027 . ZAD 028 . ZAD 029
. ZAD 030 . ZAD 031 . ZAD 032 . ZAD 033 . ZAD 034 . ZAD 035
. ZAD 036 . ZAD 037 . ZAD 038 . ZAD 039 . ZAD 040 . ZAD 041
. ZAD 042 . ZAD 043 . ZAD 044 . ZAD 045 . ZAD 048 . ZAD 049
. ZAD 050 . ZAD 051
Zadanie na ocenę dopuszczający
Zadanie na ocenę dostateczny
Zadanie na ocenę dobry
Zadanie na ocenę bardzo dobry