<-- -->

Podstawy programowania strukturalnego i obiektowego:

0A. Zasady tworzenia projektów:
0B. Podręcznik C++:
1. Algorytmika:
2. Języki programowania:
3. Pierwsze kroki z CodeBlocks:
4. Deklaracja zmiennych:
5. Użycie tekstów, zmiennych pierwsze programy: ZAD 3A, 3B, 3C:
6. Operacje warunkowe IF: ZAD 4A, 4B, 4C, 4D:
7. Instrukcja switch..case: ZAD 005:
8. Instrukcje iteracyjne: ZAD006
9. Tablice: ZAD007:
10. Praca na plikach:
11. Zadanie z plików ZAD008:
12. Funkcje:
13. Zadania z funkcji ZAD009:
14. Podręcznik Borland C++ Builder :
15. Zadania ZAD010:
16. Zadania ZAD011 Kalkulator walutowy:
17. Obsługa wielu formatek:
18. Zadania ZAD012 Obsługa wielu formatek: