KL 2 pneumatyka dla robotyków

0. Lekcja organizacyjna:
2. Podstawowe pojęcia techniczne:
3. Podstawowe pojęcia z fizyki gazów:
4. Przygotowanie sprężonego powietrza:
5. Zespół przygotowania powietrza:
6. Filtrowanie powietrza:
7. Regulator ciśnienia (reduktor) :
8. Ogólna budowa instalacji pneumatycznej:
9. Osuszanie powietrza:
10. Elementy wykonawcze:
11. Rozwiązania konstrukcyjne siłowników:
12. Sprężarki:
13. Zawory:
14. Zawory sterujące ciśnieniem:
15. Zawory sterujące kierunkiem przepływu:
16. Zawory sterujące logiczne:
17. Symbole graficzne w pneumatyce:
18. Zawory przetwarzające informację:
19. Cyklogramy:
20. Zadania FluidSim pneumatyka:
21.Podstawowe pojęcia o sygnałach logicznych i cyfrowych
22.Systemy liczbowe.
23.Bramki logiczne
24.Układy scalone
25.Kodowanie
26.Metody wyliczania kodu GRAYA
27.Minimalizacja liczby bramek w układach kombinacyjnych
28.Przykłady wykorzystania metody Karnaugcha.
29.Układy sterowania sekwencyjnego.
30.Przerzutnik D latch.
31.Przerzutnik J-K
32.Licznik asynchroniczny i synchroniczny.
33.Rejestry.
34.Multiplekser i demultiplekser
35.Przetwarzanie analogowo–cyfrowe.
36.Pamięć w układach z jednostką centralną
37.Mikroprocesory