PiH Hydraulika

1. Lekcja organizacyjna:
2. Jednostki podstawowe układu SI:
3. Podstawowe prawa w hydraulice:
4. Tablica jednostek ciśnina:
5. Zadania z hydrostatyki:
6. Zalety i wady układów hydrostatycznych:
7. Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego:
8. Pompy podział:
9. Podstawowe parametry ruchowe pomp:
10. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pomp:
11. Rozwiązania konstrukcyjne pomp hydraulicznych:
12. Zasada działania i klasyfikacja silników hydraulicznych:
13. Podstawowe parametry silników hydraulicznych:
14. Hydrauliczne ciecze robocze:
15. Ciecze palne:
16. Ciecze trudno palne i niepalne:
17. Kawitacja:
18. Siłowniki:
19. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych siłowników:
20. Akumulatory hydrauliczne:
21. Uszczelnienia:
22. Elementy sterujące:
23. Zawory rozdzielcze:
24. Elementy sterujące ciśnieniem:
25. Diagramy stanów pracy siłowników: