Przedmiotowy System Oceniaia || Zasady wykonywania zadań

Temat zajęć

Materiały i zadania

1. BHP w pracy elektryka: Tablice oznaczeń BHP
2. Powtórzenie - Obwody elektryczne:
3. Powtórzenie - Opór, napięcie, natężenie, moc:
4. Rezystory:
5. Źródła napięcia:
6. Przełączniki:
7. Kondensatory:
8. Cewki:
9. Półprzewodniki:
10. Złącze PN:
11. Tranzystory:
12. Tranzystory polowe:
13. Tyrystory, diaki, triaki:
14. Termistory:
15. Elementy fotoelektroniczne:
16. Układy scalone: