Temat zajęć

Materiały i zadania

1. Lekcja organizacyjna
2. Podstawowe pojęcia techniczne:
3. Podstawowe pojęcia techniczne: Jednostki ciśnienia przeliczniki
4. Przygotowanie sprężonego powietrza:
5. Zespół przygotowania powietrza:
6. Filtry powietrza:
7. Regulator ciśnienia, manometr, smarownica:
8. Zasady budowy instalacji pneumatycznej:
9. Osuszacze powietrza:
10. Aktuatory:
11. Rozwiązania konstrukcyjne siłowników:
12. Sprężarki: Informacje uzupełniające Sprężarki:
13. Zawory podział: Informacje uzupełniające Katalog zaworów:
14. Zawory sterujące ciśnieniem:
15. Zawory sterujące kierunkiem przepływu:
16. Zawory logiczne: Tablica symboli:
17. Zawory przetwarzające informację:
18. Cyklogramy:
19. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.:
20. Adresowanie IP.:
21. Fizyczne okablowanie sieci. Porty komunikacyjne.:
22. Czujniki podział.:
23. Rodzaje sygnałów przetwarzanych przez czujniki.:
24. Czujniki pomiaru temperatury: stykowe nieelektryczne.: