Przedmiotowy System Oceniaia || Zasady wykonywania zadań


Temat zajęć

Materiały i zadania

1. Lekcja organizacyjna

2. Podstawowe pojęcia techniczne:

3. Podstawowe pojęcia techniczne:

Jednostki ciśnienia przeliczniki

4. Przygotowanie sprężonego powietrza:

5. Zespół przygotowania powietrza:

6. Filtry powietrza:

7. Regulator ciśnienia, manometr, smarownica:

8. Zasady budowy instalacji pneumatycznej:

9. Osuszacze powietrza:

10. Aktuatory:

11. Rozwiązania konstrukcyjne siłowników:

12. Sprężarki:

Informacje uzupełniające Sprężarki:

13. Zawory podział:

Informacje uzupełniające Katalog zaworów:

14. Zawory sterujące ciśnieniem:

15. Zawory sterujące kierunkiem przepływu:

16. Zawory logiczne:

Tablica symboli:

17. Zawory przetwarzające informację:

Zadania FS

18. Cyklogramy:

19. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.:

20. Adresowanie IP.:

21. Fizyczne okablowanie sieci. Porty komunikacyjne.:

22. Czujniki podział.:

23. Rodzaje sygnałów przetwarzanych przez czujniki.:

24. Czujniki pomiaru temperatury: stykowe nieelektryczne.: