Przedmiotowy System Oceniaia || Zasady wykonywania zadań

Temat zajęć

Materiały i zadania

3. Podstawowe prawa w hydraulice: Jednostki ciśnienia przeliczniki
4. Zalety i wady układów hydrostatycznych: Zadania
5. Schemat blokowy układu hydraulicznego:
6. Pompy:
7. Podstawowe parametry ruchowe pomp:
8. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pomp:
9. Silniki wyporowe:
10. Parametry silników:
11. Ciecze hydrauliczne:
12. Ciecze hydrauliczne palne:
13. Ciecze trudno palne i niepalne:
14. Kawitacja :
15. Podział siłowników :
16. Przykłady konstrukcji siłowników :
17. Akumulatory hydrauliczne :
18. Uszczelniacze :
19. Cyklogramy powtórzenie :
20. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.:
21. Adresowanie IP.:
22. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.:
23. Czujniki podział.: