RUISM

Treści związane z projektowaniem systemów, tworzeniem dokumentacji, metodami rozwiązywania zadań sterowania , algorytmiką i podstawami programowania.

Przedmiotowy System Oceniaia || Zasady wykonywania zadań

Temat zajęćMateriały i zadania
KLASA 2
1. BHP w pracy elektryka:Tablice oznaczeń BHP
2. Podstawowe pojęcia o sygnałach logicznych :
3. Systemy liczbowe :
4. Bramki logiczne :
5. Układy cyfrowe :
6. Kodowanie :
7. Metody wyliczania kodu GRAYA :
8. Minimalizacja liczby bramek w układach kombinacyjnych :
9. Przykłady wykorzystania metody Karnaugcha. :
10. Układy sekwencyjne. :
11. Przerzytnik D. :
12. Przerzutniktnik JK i T. :
13. Liczniki. :
14. Rejestry. :
15. Mulyiplekser i demultiplekser. :
16. Przetworniki A/C i C/A. :
17. Pamięć elektroniczna. :
18. Mikrokontrolery. :
19. Rodzaje obwodów elektrycznych. :
30. Powtórzenie materiału o prądzie stałym: . :
31. Rezystory. :
32. Źródła napięcia w urządzeniach elektronicznych: :
33. Cewki:
34. Półprzewodniki:
35. Złącze typu PN:
36. Tranzystory:
37. Tranzystory polowe: :
38. Tyrystory, diaki i triaki:
39. Termistory:
40. Elementy optoelektroniczne:
41. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.:
42. Adresowanie IP.:
43. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.:
KLASA 3
01. Czujniki podział.:
02. Rodzaje sygnałów przetwarzanych przez czujniki.:
03. Czujniki pomiaru temperatury cz.1.:
04. Termometry rezystancyjne metalowe.
05. Czujniki termistorowe.
06. Czujniki przemieszczenia.
07. Różnicowy przetwornik przemieszczenia.
08. Czujniki przemieszczenia elektryczne
09. Enkodery
10. Czujniki zbliżeniowe
11 .Czujniki pojemnościowe
12. Czujnik ultradźwiękowy
13. Czujnik fotoelektroniczne
14. Czujnik tensometryczne
15. Czujnik piezoelektryczny
16. Czujnik elektrochemiczny
17. Wprowadzenie do CNC
18. Instrukcje i kody używane w CNC
19. Układy współrzędnych
20. Przygotowanie do obróbki
21. Wprowadzenie do G-kodów
22. Instrukcje i kody używane w CNCLista kodów
22. Ćwiczenia w analizie programów
23. Wprowadzenie do robotyki
24. Pojęcia podstawowe:
25. Opis kinetyczny robota cz1
26. Opis kinetyczny robota cz2
27. Opis kinetyczny robota cz3
Powtórka
28. Bezpieczeństwo przy pracach z urządzeniami
29. Wprowadzenie do elektrotechniki:
30. Zasilacze
31. Zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe
32. Zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe
33. Łączniki elektryczne
34. Przekaźniki
35. Styczniki
36. Techniczna realizacja układów sterowania.
37. Barwy w automatyce.