PROJEKT MPEIE

Przedmiotowy System Oceniaia || Zasady wykonywania zadań

1Wprowadzenie do projektów. Wytyczne:Tabela przydziałów projektów.
2Etap I: Opis urządzenia i wstępny projekt 3d z listą potrzebnych części
1. Założenie folderu projektu.
2. Strona tytułowa.
3. Analiza projektu z wykonaniem rysunków wstępnych.
4. Spis potrzebnych materiałów.
5. Zaplanowanie części do wykonania 3D i cięcia w sklejce.
6. Podział czynności między uczestników projektu.
Termin: 17-10-2021
3Etap II: Zebranie środków na zakup materiałów i zebranie potrzebnych części i materiałów.
1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za finannse projektu.
2. Przydział obowiązku dostarczenia poszczególnych części przez członków grupy.
3. Stworzenie dokumentacji finansowej projektu.
Termin: 29-11-2021