Pracownia Programowania PLC (PPP)

Zadania i notatki do przedmiotu PPPUISM

Do początkowych zadań użyj programu „Samouczek PLC„, pobierz go na swój komputer i rozpakuj.

Zestaw ćwiczeń do programowania w LD

Temat zajęć NR zadania Opis
Lekcja organizacyjna ZAD 000 Omówienie zasad pracy, sposobu oddawania zadań, wymagań do dokumentacji zadań.
Podstawowe operacje logiczne ZAD 001 do 003 Bramki logiczne, symulatory świateł
Podstawy RUISM ZAD 004-007 Zadania z samouczka w części praktycznej na lekcjach z RUISM