Pracownia Programowania PLC (PPP)

Zadania i notatki do przedmiotu PPPUISM

Do początkowych zadań użyj programu „Samouczek PLC„, pobierz go na swój komputer i rozpakuj.

Temat zajęćNR zadaniaOpis
Lekcja organizacyjnaZAD 000Omówienie zasad pracy, sposobu oddawania zadań, wymagań do dokumentacji zadań.
Podstawowe operacje logiczneZAD 001 do 003Bramki logiczne, symulatory świateł
System napełniania basenu.ZAD 004Dwa sposoby sterowania napełnianiem basenu (lekcja 2 w PLC symulator)
Rozlewnia napoiZAD 005Sterowanie nalewaniem i kapslowaniem butelek z napojami.
PralkaZAD 006Sterowanie pralką zgodnie z założeniami cyklu