Podstawy Mechatroniki

Temat zajęćMateriały i zadania
KLASA 1
1. BHP w pracy elektryka:Tablice oznaczeń BHP
02. Wprowadzenie do mechatroniki:
03. Budowa materii:
04. Produkcja prądu:
05. Podstawowe układy mechaniczne:
06. Budowa ukłądów mechatronicznych:
07. Przekładnie ruchu silników:
08. Przekładnie obrotowe o stałym przełożeniu:
09. Przekładnie liniowe o stałym przełożeniu:
10. Przekładnie nastawialne:
11. Przekładnie krzywkowe:
12. Podstawowe pojęcia o sygnałach logicznych :
13. Systemy liczbowe :
14. Bramki logiczne :
15. Układy cyfrowe :
16. Kodowanie :
17. Metody wyliczania kodu GRAYA :
18. Minimalizacja liczby bramek w układach kombinacyjnych :
19. Przykłady wykorzystania metody Karnaugcha. :
20. Układy sekwencyjne. :
21. Przerzytnik D. :
22. Przerzutniktnik JK i T. :
23. Liczniki. :
24. Rejestry. :
25. Mulyiplekser i demultiplekser. :
26. Przetworniki A/C i C/A. :
27. Pamięć elektroniczna. :
28. Mikrokontrolery. :
29. Rodzaje obwodów elektrycznych. :
30. Powtórzenie materiału o prądzie stałym: . :
31. Rezystory. :
32. Źródła napięcia w urządzeniach elektronicznych: :
33. Cewki:
34. Półprzewodniki:
35. Złącze typu PN:
36. Tranzystory:
37. Tranzystory polowe: :
38. Tyrystory, diaki i triaki:
39. Termistory:
40. Elementy optoelektroniczne:
41. Podstawowe wiadomości o komunikacji między urządzeniami.:
42. Adresowanie IP.:
43. Fizyczne okablowanie sieci, porty komputerowe.:
KLASA 2
01. Czujniki podział.:
02. Rodzaje sygnałów przetwarzanych przez czujniki.:
03. Czujniki pomiaru temperatury cz.1.:
04. Termometry rezystancyjne metalowe.
05. Czujniki termistorowe.
06. Czujniki przemieszczenia.
07. Różnicowy przetwornik przemieszczenia.
08. Czujniki przemieszczenia elektryczne
09. Enkodery
10. Czujniki zbliżeniowe