Pneumatyka i hydraulika kl IITH

Tu znajdziesz większość notatek obowiązujących na lekcjach PiH dla klasy drugiej

Zadanie omow: oddać do dnia 2018-06-04

 

Wykonaj symulację licznika 8421 zw programie Atanua na podstawie układu 74SL90

Informacje do zadania

 

NR L Temat lekcji dodatki do lekcji uwagi

01

Lekcja organizacyjna

WSO ZS1 Stargard poprawione w sierpniu 2015r  

02

Podstawowe pojęcia techniczne

   

03

Podstawowe pojęcia z fizyki gazów.

   

04

Przygotowanie sprężonego powietrza:

   

05

 Zespół przygotowania powietrza:

   

06

 Filtrowanie powietrza:

   

07

Reduktor i manometr:

   

08

Osuszanie powietrza:

   

09

Elementy wykonawcze:

   

10

Elementy sterujące:

   

11

Elementy sterujące ciśnieniem:

   

12

Elementy sterujące kierunkiem przepływu

   

13

Zwory logiczne

   

14

Symbole

   

15

Układy cyfrowe

 
Atanua symulator układów cyfrowych

Zadanie domowe 02