Pneumatyka i hydraulika KL III TH

Tu znajdziesz większość notatek obowiązujących na lekcjach PiH  dla klasy trzeciej

NR L Temat lekcji dodatki do lekcji  

01

Lekcja organizacyjna

WSO ZS1 Stargard poprawione w sierpniu 2015r  

02

Podstawy hydrauliki

 .  

03

Podstawowe prawa w hydraulice:

Zadanie domowe

Czas realizacji 2 tygodnie na kartkach A4

 

04

Zalety i wady układów hydrostatycznych

   

05

Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego

   

06

Pompy wyporowe

   

07

 Podstawow parametry ruchu

   

08

Przykłady pomp i symbole

   

09

Silniki hydrauliczne

   

10

Parametry i symbole silników hydraulicznych

   

11

Ciecze hydrauliczne

   

12

Ciecze palne

   

13

Ciecze niepalne

   

14

Kawitacja

   

15

Siłowniki klasyfikacja

   

16

 Siłowniki rozwiązania konstrukcyjne

   

17

Akumulatory hydrauliczne

   

18

Uszczelnienia

   

19

Zawory zwrotne

   

20

Rozdzielacze 

   

21

Zawory ciśnieniowe

   

22

Diadramy stanów