BHP ITH

 

Tu znajdziesz większość notatek obowiązujących na lekcjach BHP dla klasy pierwszej mechatronicznej

 

NR L Temat lekcji dodatki do lekcji uwagi

01

Lekcja organizacyjna

WSO ZS1 Stargard poprawione w sierpniu 2015r  

 02

 ORGANY NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY. KONTROLA PIP

   

 03

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

   

 04

 OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

   

 05

 Czynniki szkodliwe dla zdrowia

   

 06

 Drgania mechaniczne

   

 07

 Mikroklimat

   

 08

 Oświetlenie

   

09

 Czynniki chemiczne

 Uzupełnienie 09  

10

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

 Uzupełnienie 10  

11

Praca z urządzeniami elektrycznymi.

   

12

 Stopnie ochrony